nr 02 1090 2008 0000 0001 0041 9502
Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000 227822
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza,
ul. Brynicy 14, 40-358 Katowice, tel. (32) 256 96 47