Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza,
ul. Brynicy 14, 40-358 Katowice, tel. (32) 256 96 47